Våra kaffe källor

APROSELVA – PICHANAKI, PERU
Asociación de Productores de la Selva Central APROSELVA grundades 2011 i Pichanaki, Satipo, Junin med totalt 161 medlemmar och har idag 406 kaffeproducentmedlemmar varav 192 är kvinnor. Kaffeplantagerna ligger på mellan 1200 och 1600  m ö.h. Produktionen är Arabica kaffesorter av Pache, National, Bourbon, Catimor, Catuai, Castillo och Gran Colombia. APROSELVA har totalt 1420 hektar kaffeproduktion varav mer än 60% av det växer i skugga. Den exporterbara kaffeproduktionen är cirka 81 containrar per år.
Pezo Import har samarbetat med APROSELVA sedan 2016 och vi har besökt dem sedan dess minst en gång om året.

 

CUZCACHAPA – SANTA ANA, EL SALVADOR
Sociedad Cooperativa Chalchuapaneca de Productores de café Cuzcachapa de Responsabilidad Limitada ‘Cuzcachapa RL’, grundades den 31 oktober 1966, undertecknat av 56 kaffeproducerande familjer. Cuzcachapa baserar sina principer på fri anslutning, frivilligt tillbakadragande och lika rättigheter och skyldigheter för alla medlemmar, i syfte att söka sociala och ekonomiska förbättringar både personligen och för alla dess medlemmar. År 2018 hade kooperativet 1200 aktiva medlemmar och 370 icke-aktiva medlemmar. De grundande partnerna började producera mellan 500 och 1 000 kvintaler oskalat kaffe (eller guldkaffe som vanligt känt), Idag har Cooperative Cuzcachapa en genomsnittlig produktion  på 80 000 kvintaler guldkaffe per skördesäsong. Som kompletterande aktiviteter i produktionsprocessen ges finansiering via ”avio-kredit”, med lägre räntor än på den lokala marknaden. Den ständiga tillväxten som kooperativet har haft för närvarande, placeras det som ett av de största kaffekooperativen i El Salvador.
Pezo Import började sitt samarbete med CUZCAPACHA 2018 och vi har besökt dem under 2019 och 2020.

 

AAPICAFI – HUEHUETENANGO, GUATEMALA
Asociacion de Apicultores Caficultores AAPICAFI-föreningen grundades den 19 juni 2013 och har cirka 24 kaffe- och honungsproducenter som medlemmar. De samlades för att leta efter nya marknader för sina produkter samt för bättre administration och nya utvecklingsprojekt inom sina områden. AAPICAFI ligger i Canton Buenos Aires, Union Cantinil, Huehuetenango – Guatemala. AAPICAFI har idag 59 medlemmar av kaffe- och honungsproducenter varav 10 är kvinnor och tillsammans har de totalt 219,5 hektar kaffe. Kaffesorter som produceras är: Borbon, Tipic, Pache Caturra och Catuai. Medlemmarnas  plantager och terräng varierar från höjder på 1400 till 1900 m ö.h. De flesta  medlemmarna transporterar sitt kaffe med sina egna fordon, vissa använder hästar och mulor, eftersom terrängen inte tillåter  motorfordon och andra måste bära det själva som det traditionellt har gjorts här i Guatemala. AAPICAFI-medlemmarna använder  soltorkningstekniken och vissa av dem har  isolerade källare för kaffetorkning. Våra kaffeplantager växer i skuggan av andra växter som bananträd,  Grevillea och andra växtarter.
Pezo Import och AAPICAFI har samarbetat sedan 2017 och vi har besökt dem 2018 och 2019.

 

CAFESMO – OCOTEPEQUE , HONDURAS

Cafes Especiales Mercedes Ocotepeque CAFESMO är ett publikt aktiebolag som organiserades 2016 och bildades lagligen den 15 juli 2017 med målet att höja kvaliteten på kaffe och ge en enklare tillgång till differentierade marknader som på så sätt skulle  få en positiv inverkan på familjens ekonomi och  området de bor i, med fokus på miljömässig hållbarhet. CAFESMO tillhandahåller teknisk assistans, bearbetning av vått och torrt kaffe och kommersialisering av specialkaffe producerat av våra 145 partners i 23 samhällen. Cafesmo-säsongen börjar i november och slutar i mars varje år. De kan bearbeta tvättade, halvtvättade, honung och naturliga, liksom användandet av anaeroba fermenteringstekniker för  specialkaffet.
Pezo Import och Cafesmo startade sitt samarbete 2019 och vårt första besök på Cafesmos installationer och plantager var i mars 2020.